dimecres, 30 de novembre de 2011

Què puc estudiar?

En aquest portal de la Generalitat de Catalunya trobareu informació sobre:

Estudis
Camí professional
Modalitat o família professional

Què puc estudiar?

Formació Professional

Informació referent a la Formació Professional

ESO

Informació referent a l'Educació Secundària Obligatòria: homologacions de títols, càlcul de la qualificació mitjana, etc.

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Aquí trobareu tota la informació sobre els títols que es poden homologar:
Batxillerat

Estudiar a Catalunya

En aquest link trobareu informació dels centres, en el cas que imparteixin l'estudi aquest curs 2011-2012.

La tria dels estudis és una decisió important i, de vegades, també difícil. Aquí trobareu tots els estudis professionals ordenats segons àmbits d'interès i eines que us ajudaran a saber quins són els vostres interessos, les particularitats de cada ensenyament i les possibles sortides professionals dels estudis.
Així com: títols homologables, incorporació al sistema educatiu, legalització de documents, sol·licitud i documentació d'homologació o convalidació, càlcul de la qualificació mitjana i volant d'inscripció condicional.

Organigrama del sistema educatiu

Organigrama del sistema educatiu a Catalunya

Organigrama

Què vull i què puc estudiar?

En aquest link trobareu informació sobre:
- orientació acadèmica i professional
- activitats d'autoconeixement
-itineraris
- inserció laboral

Què vull i què puc estudiar?

diumenge, 27 de novembre de 2011

L’ARXIVADOR VIRTUAL DE LES PROFESSIONS

L’ARXIVADOR VIRTUAL DE LES PROFESSIONS
Si cliques damunt l’enllaç trobaràs una aplicació que et permetrà accedir a l’arxivador virtual de les ocupacions. Aquí podràs fer una recerca de les professions que t’interessin i trobar la següent informació:

- Descripció de la professió
- Principals tasques de la professió
- Formació
- Mercat laboral
-Observatori ocupacional
L'arxivador de les professions

diumenge, 13 de novembre de 2011

Orienta't Portal d'orientació acadèmica i professional

ORIENTA'T és el portal d'orientació acadèmica i professional desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'estimular la reflexió de l'alumnat davant l'elecció d'estudis i sortides professionals. Està adreçat especialment a l'alumnat, professorat i famílies del segon cicle de l'ESO, també es pot  utilitzar en els ensenyaments postobligatoris.
El seu objectiu és afavorir el treball compartit de l'alumnat amb el tutor/a-orientador/a i la família per tal d'arribar a una presa de decisions raonades sobre el futur acadèmic i/o professional  de cada alumne/a. El portal parteix d'una concepció de l'orientació entesa com un procés educatiu, on l'alumne és el protagonista principal que ha d'adquirir les competències necessàries que li permetin continuar orientant-se en el futur.
 Orienta't

Família i escola

Tot el que cal saber sobre l'escolaritat

En aquest espai trobareu informació, orientacions i recursos que us poden ser d'utilitat en el seguiment escolar dels vostres fills i filles i la vostra tasca educativa.
Família i escola